Niet-lineariteit van geoptimaliseerde fotonische golfgeleiders van silicium

By Editor

Numerieke modellering van de golfoploop op een paal met behulp van NS3 door Dries BALLIEU Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk bouwkundig ingenieur Academiejaar 2006 – 2007 Promotor: Prof. Dr. Ir. P. TROCH Scriptiebegeleidster: Ir. Leen DE VOS Faculteit Ingenieurswetenschappen Universiteit Gent

Zolang deze posities ten opzichte van elkaar dezelfde blijven hoeft u in de voorwaartse golfswing (down swing), door de bal heen, niets te corrigeren. In de juiste golfswing sluit alles naadloos aan. Vervolgens kunt u zo bij alle posities in uw beweging volgen en voelen dat het één aansluit bij het ander. U kunt dit feitelijk alleen maar De details van het fabricageproces worden beschreven in ref. 34, en hier schetsen we het proces als volgt kort: Een ASML diepe ultraviolette scanner werd gebruikt om de siliciumkernen van de PnC-BAM-golfgeleiders op een silicium-op-isolatiewafer te patroneren. op basis van notities tijdens de lessen. Bij sommige transparanten geven we extra afleidingen van de formules, bij andere een grafiekje, soms halen we zelfs good old MAPLE van stal. Veel plezier ermee, maar vergeet naast het bestuderen van de theorie natuurlijk zeker niet om enkele oefeningen te maken ter voorbereiding op het examen. Verbeter elk onderdeel van je spel met de instructiefilter van GOLF.NL! Afslaan, approach, chippen, bunker, putten en overig. Selecteer een onderwerp en ga aan de slag!

Vlakke golfgeleiders Eenvoudigste fabricage: stappenproces op schijven materiaal n Si = 3.47 > n SiO2 = 1.45 > n lucht = 1.0 Si-substraat SiO 2 Si Si = silicium SiO 2 = silica = glas Licht blijft geleid in de bovenste strook Silicium 220 nm 1 µm Dit noemen we een vlakke golfgeleider

op basis van notities tijdens de lessen. Bij sommige transparanten geven we extra afleidingen van de formules, bij andere een grafiekje, soms halen we zelfs good old MAPLE van stal. Veel plezier ermee, maar vergeet naast het bestuderen van de theorie natuurlijk zeker niet om enkele oefeningen te maken ter voorbereiding op het examen. Verbeter elk onderdeel van je spel met de instructiefilter van GOLF.NL! Afslaan, approach, chippen, bunker, putten en overig. Selecteer een onderwerp en ga aan de slag! pagne. Het systeem van de rivier wordt daarbij beschreven door de formulering van de wetten van behoud van massa en van behoud van momenturn (Houthooft, 1986; Van Erdeghem et al., 1 992). Of bij het transport van polluenten zal men een diffusiecoëfficiënt vastleggen, zodanig dat het wiskundig model het verloop van de Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant.

Het verschijnsel van elektromagnetische straling wordt veroorzaakt door de positieve interactie van geladen elektrische en magnetische velden werkzaam loodrecht op elkaar en die door de ruimte op lichtsnelheid. Elke puls of oscillatie afkomstig uit de interactie van het elektrische en magnetische krachtvelden creëert een golf van energie.

massa maar wél tussen het kwadraat van de trillingstijd en de massa. a Toon dit aan de hand van de formule aan. b Bepaal de veerconstante met behulp van de richtingscoëfficiënt van een lijn door de meetpunten. Let op: de lijn gaat niet door (0,0). c Loubna vermoedt dat het door de massa van de veer zelf komt dat de lijn niet door (0,0) gaat. Ontwikkeling van een fotonische biosensor voor de microbiologische screening van drinkwater in Rwanda. Vrije Universiteit Brussel. Abstract: concept: plastiek microchip gebaseerde aanpak wordt gebruikt om een biosensor te ontwerpen voor de detectie van E. Coli cellen. Organisaties: • Toegepaste Natuurkunde en Fotonica

van de lichtfrequentie tot de grootte van verboden zone van dat ma-teriaal. AlGaAs is bijvoorbeeld een van de meest geschikte halfgelei-dermaterialen voor Kerr gedrag bij de telecom golflengte van 1.55µm. Voor deze golflengte zijn GaAs en InP dan weer uitstekende materi-alen voor twee-fotonabsorptie. In Silicium zijn beide effecten belan-

Modellering van niet-lineaire nanofotonische componenten gebaseerd op fotonische kristallen Modeling of Nonlinear Nanophotonic Components Based on Photonic Crystals Björn Maes Promotor: prof. dr. ir. R. Baets Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen: Natuurkunde Vakgroep Informatietechnologie Modellering van niet-lineaire nanofotonische componenten gebaseerd op fotonische kristallen Björn Maes 30 mei 2005. photonics research group Toepassing Nieuwe DVD standaarden Tweede-harmonische generatie. photonics research group Overzicht Concepten: Modes, fotonische kristallen Vlakke golfgeleiders Eenvoudigste fabricage: stappenproces op schijven materiaal n Si = 3.47 > n SiO2 = 1.45 > n lucht = 1.0 Si-substraat SiO 2 Si Si = silicium SiO 2 = silica = glas Licht blijft geleid in de bovenste strook Silicium 220 nm 1 µm Dit noemen we een vlakke golfgeleider 21 mei 2010, lancering van IKAROS (JAXA): aandrijving van ruimtetuig via stralingsdruk zon 7.5µm dik vierkant zeil van 200m² binnen 1 jaar 6800km/h Lichtkrachten kunnen significant zijn op grote oppervlakten Integratie van GaAs/AlGaAs lichtbronnen en golfgeleiders voor planaire geleide-golf optische interkonnekties . By Michel Van Ackere. Publisher: RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Laboratorium voor elektromagnetisme en acustica. Year: 1990. OAI identifier: oai:archive.ugent.be:8552694 Wim Bogaerts, Nanofotonische Golfgeleiders en Fotonische Kristallen in Silicium-op-Isolator, Nanophotonic Waveguides and Photonic Crystals in Silicon-on-Insulator, (4/2004) Dirk Taillaert , Roosterkoppelaars voor koppeling tussen optische vezels en nanofotonische golfgeleiders , Grating Couplers as Interface between Optical Fibres and

Evaluatie van de ontwerpwaarden voor golfcondities in de Westerschelde 10 betrouwbaarheid van de ontwerpgetallen voor steenbekledingen heeft het projectbureau Zeeweringen aan het RIKZ gevraagd om de mate van betrouwbaarheid van de golfcondities te onderzoeken op basis van de beschikbare vijf jaar aan veldmetingen. 1.2 Doelstelling

Niet-lineaire optische eigenschappen van golfgeleiders bedekt met collo¨ıdale kwantum dots Arno Thielens masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde Academiejaar 2009-2010 van de lichtfrequentie tot de grootte van verboden zone van dat ma-teriaal. AlGaAs is bijvoorbeeld een van de meest geschikte halfgelei-dermaterialen voor Kerr gedrag bij de telecom golflengte van 1.55µm. Voor deze golflengte zijn GaAs en InP dan weer uitstekende materi-alen voor twee-fotonabsorptie. In Silicium zijn beide effecten belan- Modellering van niet-lineaire nanofotonische componenten gebaseerd op fotonische kristallen Modeling of Nonlinear Nanophotonic Components Based on Photonic Crystals Björn Maes Promotor: prof. dr. ir. R. Baets Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen: Natuurkunde Vakgroep Informatietechnologie